| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bezoek aan "De Kleine Aarde in Boxtel

Page history last edited by Marijke te Hennepe 13 years, 5 months ago

Bezoek aan "De Kleine Aarde"

 

De werkgroep ‘Kerk in actie’ organiseerde in het kader van ‘duurzaamheid’ een bezoek aan de ‘de Kleine Aarde’ in Boxtel. ‘De Kleine Aarde’ noemt zichzelf ‘centrum voor een duurzame leefstijl’. Hieronder vindt u enkele indrukken van dit bezoek, waarmee u mogelijk uw voordeel kunt doen.

 

Gebouw

‘De kleine aarde’ beschikt over een gebouw dat duurzaam gebouwd is. Het gebouw is aan de zuidzijde voorzien van grote ramen, aan de noordzijde van kleine ramen. Dit is uiteraard een keuze die je kunt maken als je een nieuw gebouw neerzet; voor de meesten van ons die in een bestaand huis wonen minder van toepassing. Wel toepasselijk kan zijn om (bij verbouwingen) aan de buitenzijde gebruikt te maken van Europees hardhout (zoals Robinia) zoals men bij de ‘de Kleine Aarde voor de buitenkant van het gebouw gebruikt is. Voor de binnenzijde is gewoon vurenhout gebruikt.

 

Verlichting

Met de bouw is ook rekening gehouden met de lichtinval zodat zo weinig mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van lampen. Het dak van de hal is voorzien van zonnenpanelen, maar deze zijn zo aan elkaar gekoppeld dat er toch nog licht doorheen valt. Ook is in het gebouw gebruik gemaakt van een buis voorzien van spiegels waarmee licht gebracht kan worden in ruimten die niet direct onder een dak liggen. Toen onze rondleidster de buis even afdekte, bleek hoe groot de lichtopbrengst was. Dit systeem is ook aan te leggen in bestaande gebouwen.

 

Verwarming

Het gebouw van ‘de Kleine Aarde’ is voorzien van een systeem dat grondwarmte gebruikt. Heel rendabel maar moeilijk aan te leggen in bestaande huizen: dan moet er ook vloer- of wandverwarming aangelegd worden. Maar er is toch hoop voor bestaande woningen: er is een micro-warmtekrachtkoppeling ketel op de markt waarvan ‘de Kleine Aarde’ een model heeft. Warmtekrachtkoppeling wordt al veel toegepast in de tuinbouw en levert daar veel energiebesparing. Mogelijk een te overwegen alternatief als u aan een nieuwe verwarmingsketel toebent.

 

Niet potdicht

Buiten gekomen lopen we langs de bolwoning. Deze woning is gebruikt voor een experiment om zelfvoorzienend te leven. Dit experiment is zeer leerzaam geweest. Een van de lessen is dat een huis geventileerd moet worden. Het bolhuis is nauwelijks voorzien van ramen en die er wel inzitten zijn gemaakt van driedubbelglas. Het lijkt goed voor de energiebesparing om de kou buiten te houden maar uit het experiment blijkt dat niet ventileren algauw leidt tot vochtigheid: een mens produceert vocht. Zonder ventilatie ontstaat schimmelvorming. Om de warmte binnen te houden bestaan er ventilatiesystemen waarmee de uitgaande warme lucht de binnenkomende koude lucht weer opwarmt, maar dit is ook weer alleen haalbaar in nieuwe woningen.

 

Toilet

Naar het toilet gaan bij ‘de Kleine Aarde’ kan een aparte ervaring zijn: een van de toiletten is een composttoilet. Alles wat erin gedeponeerd wordt, wordt opgevangen en verwerkt. Er wordt niet met water doorgetrokken. Je zou denken dat zo’n toilet op z’n zachtst gezegd ‘ruikt’ maar dat was niet geval. Wel een toepassing die in bestaande gebouwen moeilijker realiseerbaar is.

 

Zonnepanelen

Buiten werkt een fontein op zonnepanelen. Wat opvalt is dat zelfs een de kleine schaduw van de hand de fontein meteen een stuk lager laat spuiten. Hieruit blijkt dat de zwakste schakel het totale rendement bepaalt. Daarom is de schaduw van een schoorsteen, boom of een pijpje op het dak niet handig voor de plaatsing van zonnenpanelen.

 

Oorwormenhotel

In de fruitbomen hangen omgekeerde bloempotjes waar een bos stro in vastgemaakt is. De bloempotjes dienen als oorwormenhotel. Oorwormen eten luizen.

 

Composthoop

De Kleine Aarde heeft een opstelling van een compost’hopen’. Gesloten compostvaten (die bijvoorbeeld door de gemeente Rheden verstrekt werden) blijken niet zo goed te werken: een composthoop heeft lucht en regen nodig om de juiste vochtigheid te bewaren. Anders gaat de compost stinken. Een paar planken om het afval bij elkaar te houden is eigenlijk voldoende. En onze rondleidster vertelde dat je er dan geen grote hoeveelheden vers gemaaid gras op moet gooien: dat kan een composthoop niet aan.

 

Windmolens

Op ‘de Kleine Aarde’ draait een proef met kleine windmolens. De een levert een grotere capaciteit maar gaat pas draaien als er flink wat wind is. De ander levert minder capaciteit maar draait al bij een briesje. Helaas is al wel duidelijk dat het mooiste design niet de meeste electriciteit levert....

Verbeelden  

Aan het denken gezet

Niet alles wat op ‘de Kleine Aarde’ te zien was, is direct toepasbaar in onze huizen. Maar het zet wel aan tot nadenken over wat wel mogelijk is. Bovendien loopt de Kleine Aarde al jaren voorop bij nieuwe ontwikkeling. De Kleine Aarde ontstond toen Ecologische landbouw nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels is het centrum omgevormd tot een centrum voor duurzaam leven en onderzoeken zij ontwikkelingen die over 20 jaar wel gemeengoed zijn. Tijdens ons bezoek bleek dat de Kleine Aarde het financieel moeilijk heeft omdat subsidies zijn ingetrokken. Het zou jammer zijn als zo’n nuttig en actueel centrum zou verdwijnen.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.