| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Marijke te Hennepe 12 years, 7 months ago

Kerkplaats Dieren

 

 

Kerken – werk aan de wereld Dieren

 

De werkgroep Kerk in Actie van de Protestantse Gemeente Dieren is actief op het gebied van duurzaamheid. Op deze werkplaats is daarover het een en ander te lezen. Ook op de website PKN Dieren is informatie te vinden over de activiteiten van deze werkgroep en de gemeente waarin zij actief is.

 

 

 

 

**** Laatste nieuws: onze kerk krijgt zonnepanelen!!! ****

 

 

Werkgroep Kerk in Actie

Wij zijn een actieve groep mensen die willen werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. U kunt ons per e-mail bereiken op kerkinactiedieren@gmail.com. 

 

Dromen

Over 15 jaar hopen wij bereikt te hebben dat onze kerk een zo klein mogelijke mondiale voetafdruk maakt, dat de gemeenteleden in hun dagelijks leven zich bewust zijn van de dingen die zij kunnen doen om hun voetafdruk te verkleinen en dat wij ook, al is onze bijdrage heel bescheiden, in andere landen mensen helpen duurzaam te leven.  

 

Plannen

Wij werken momenteel aan:

  •  het duurzamer maken van ons kerkgebouw. Er wordt onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen. We hebben een lampenproject uitgevoerd waarbij mensen bij konden dragen aan de vervanging van gloeilampen door spaarlampen. Nu onderzoeken we de mogelijkheden van bijvoorbeeld zonnecollectoren. Inmiddels is een onderzoek naar het energieverbruik aangevraagd, die antwoord moet geven waar ons energieverbruik naar toe gaat en welke energiebesparingsmaatregelen het meest effectief zijn.
  • deze zomer zijn wij gestart met onze 'kerkmarkt Dieren' waar gemeentleden zelfgeteelde groenten, bloemen. planten en fruit of zelfgemaakte producten zoals jam en gebak gratis aanleveren om te verkopen. De opbrengsten (bijna € 1.000,-!!!!) gingen naar ons Kerk-in-Actie-project. Verslag: Kerkmarkt Dieren  
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden in het kader van het project 'Boer zoekt buur' om gemeenteleden te stimuleren duurzame producten te kopen en te eten
  • wij ondersteunen een Kerk-in-Actieproject dat te maken heeft met duurzaamheid. Op zondag 9 oktober 2011 hebben we ons nieuwe project gelanceerd: Nova in Zuid-Afrika.
  • wij zamelen geld in voor zending en werelddiaconaat.
  • in de 40-dagentijd kiezen we samen met andere kerken een project waarvoor in de vespers wordt gecollecteerd. Aansluitend organiseren we een activiteit. Dit jaar was het een koffiestop waarin een mevrouw die ons collectedoel had bezocht vertelde over haar ervaringen. Koffiestop 2011: mevrouw Boom Vermont vertelt over de Filipijnen
  • wij schrijven in ons kerkblad 'Kerknieuws' over activiteiten en nieuwtjes rond duurzaam leven en over de collectedoelen voor zending en werelddiaconaat. 

 

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Door verbinding hiervan en samenwerking met anderen komt er veel meer tot stand. Je vult elkaar aan en inspireert elkaar.

Verbeelden

Sommige beelden zoals foto’s, tekeningen en filmpjes zeggen meer dan woorden. Ook beeldverhalen, schema's, modellen of PowerPoint presentaties kunnen veel zeggingskracht hebben en inspireren. Hetzelfde geldt voor muziek, zang, (kerkelijke) vieringen, geluiden uit de natuur enzovoort. Deze geluiden kunnen een gevoel van rust en inspiratie geven. Kijk of luister naar de verbeelding van een fair en groen leven.

Verdiepen

Lees wat anderen inspireert op de weg naar een fair en groen leven... 

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 


Welkom op Kerkplaats Dieren

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Dieren?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen levenKlik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki
 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>

 

 


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.