| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Koffiestop 2011: mevrouw Boom Vermont vertelt over de Filipijnen

Page history last edited by Marijke te Hennepe 12 years, 7 months ago

Koffiestop: interessant verhaal over inheemse groepen Filipijnen

De collecte tijdens de vespers was dit jaar voor inheemse groepen in de Filipijnen. Na de vesper van 30 maart jongstleden vertelde mevrouw  Conny Boom Fermont uit Zeist over haar bezoek, op uitnodiging van de Vastenactie maar op eigen kosten, aan de Mangyan, één van deze inheemse groepen. Na een hele lange en ongemakkelijke reis verbleef Conny enkele nachten bij families die in zeer eenvoudige omstandigheden leven. Opvallend was dat deze mensen in deze omstandigheden op respectvolle wijze omgaan met hun omgeving. En prachtig handwerk afleveren in de vorm van schitterende geweven stoffen, fraaie kralenkettingen en ingenieus gevlochten gebruiksvoorwerpen van bamboe. Zelfs de huizen worden met fraaie patronen gevlochten. Met hulp van de vastenactie worden voedingsproducten geproduceerd zodat de mensen scholing voor hun kinderen en enige medische zorg kunnen betalen. Bovendien levert het respect op van de mensen die aan de kust wonen en gewoonlijk neerkijken op de inheemse groepen in het binnenland. Dit helpt om ervoor te zorgen dat buitenlandse firma’s geen vergunning krijgen voor bos- of mijnbouw. Conny las een gedicht voor die opgetekend is door een man die de cultuur van deze mensen in kaart heeft gebracht: “Ooit kwam je bij ons op bezoek. ’t Is nog niet zo lang geleden: je voetafdrukken zijn nog om ons heen”. De voetafdrukken van Conny en haar ontroerende verhaal over de Mangyan zijn zeker nog om ons heen!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.